IPS Subcommittees 2019 - 2020

ASSISTANT GENERAL SECRETARY 2019    
      PLACE Email
Central Zone 07148 DR. GANESH SHANKAR Kanpur shankyishere@gmail.com
Eastern Zone 01183 DR. ARABINDA BRAHMA Kolkata drarabindabrahma@gmail.com
Western Zone 11162 DR. KRISHNA KADAM Pune krishnakadam@gmail.com
Northern Zone LOM/P08/10 DR. PUNEET KATHURIA Ludhiana drpuneetkathuria@gmail.com
Southern Zone 13153 DR. MAHESH R GOWDA Bangalore maheshrgowda@yahoo.com
         
SUB COMMITTEES      
   AWARDS - Sub Committee   PLACE Email
Chairperson 07020 DR. MALAY GHOSAL Uttarpara malayghosal@yahoo.co.in
Co-Chairperson 13094 DR  ANUKANT MITTAL Mumbai akmital@gmail.com
Convener 20011 DR. T.P. SUDHAKAR Tirupati sudhakartp@gmail.com
         
   CME - Sub Committee   PLACE Email
Chairperson 01048 DR. ASHIT SHETH Mumbai asheth1945@gmail.com
Co-Chairperson 11009 DR. RAVINDRA MUKUND KAMATH Mumbai ravindrakamath@hotmail.com
Convener 01196 DR. V.K. ARVIND Madurai aravindvaithiyam@yahoo.co.in
         
   ETHICS - Sub Committee   PLACE Email
Chairperson 19003 DR. SARVESH CHANDRA Bareilly chandrasarvesh@yahoo.com
Co-Chairperson 11075 DR. KURUVILLA THOMAS Kochi drkuruvillathomas@gmail.com
Convener 01185 DR. ABIR MUKHERJEE Kolkata abirm2001@yahoo.co.in
         
   JOURNAL - Sub Committee   PLACE Email
Chairperson 19281 DR. O.P. SINGH Kolkata opsingh.nm@gmail.com
Co-Chairperson 18152 DR. RAJESH SAGAR New Delhi rsagar29@gmail.com
Convener 19496 DR. SAMIR KR PRAHARAJ Manipal  samirpsyche@yahoo.co.in
         
   INTERNATIONAL AFFAIRS - Sub Committee   PLACE Email
Chairperson 18076 DR. (BRIG) MSVK RAJU Pune msvkraju@gmail.com
Co-Chairperson 18003 DR. RAM GHULAM Indore ram_ghulam@yahoo.co.in
Convener 18216 DR. RANJAN BHATTACHARYYA Kolkata drrbcal@gmail.com
         
   CONSTITUTION - Sub Committee   PLACE Email
Chairperson 07022 DR. RR GHOSH ROY Kolkata roy.ranadipghosh@gmail.com
Co-Chairperson 14001 DR. C.L. NARAYAN Gaya drclnarayan@gmail.com
Convener 19452 DR. SEBIND KUMAR Palarivattom sebind@gmail.com
         
   MENTAL HOSPITALS - Sub Committee   PLACE Email
Chairperson 03031 DR. SUDHIR KUMAR Agra inhh.agra@gmail.com
Co-Chairperson 24001 DR.  P V XAVIER Aluva drpvxavier@gmail.com
Convener 16134 DR. PRASANN  KHATAWKAR Solapur kband9373936800@gmail.com
         
   MEMBERSHIP - Sub Committee   PLACE Email
Chairperson 03033 DR. PM CHOUGULE Kolhapur parischougule@gmail.com
Co-Chairperson 11104 DR. PORANDLA KISHAN Karimnagar prashanthihospital@yahoo.co.in
Convener 16161 DR. PROSENJIT GHOSH Silchar p_ghosh72@yahoo.com
         
   PARLIAMENTARY AFFAIRS - Sub Committee   PLACE Email
Chairperson 02060 DR. N K BOHRA New Delhi bohraneelam@gmail.com
Co-Chairperson 19214 DR. SANDEEP VOHRA New Delhi sandeepvohra@hotmail.com
Convener LOM/D75 DR. DEEPAK RAHEJA New Delhi docraheja@gmail.com
         
   PG PSYCHIATRIC EDUCATION - Sub Committee   PLACE Email
Chairperson 02150 DR. B N GANGADHAR Bangalore kalyanybg@yahoo.com
Co-Chairperson 16068 DR. PRATAP SHARAN Chandigarh pratapsharan@gmail.com
Convener 16163 DR. PRAKASH MEHTA Ahmedabad prakashmehta63@gmail.com
         
   UG EDUCATION - Sub Committee   PLACE Email
Chairperson 22026 DR. M V ASHOK Bangalore mysoreashok@gmail.com
Co-Chairperson 14095 DR. ANIL NISCHAL Lucknow an.kgmu@gmail.com 
Convener 13216 DR. MALAY DAVE  Mumbai malaydave123@rediffmail.com
         
   FINANCE - Sub Committee   PLACE Email
Chairperson 16047 DR. PONNUDURAI R. Chennai ponnudurai.dr@gmail.com
Co-Chairperson 21009 DR. UK SINHA  Dehrionsone dr.uksinha@gmail.com
Convener 01172 DR. ARUN  JENTILAL KHATRI Jamnagar dr_arunk@rediffmail.com
         
   PUBLICATION - Sub Committee   PLACE Email
Chairperson 16009 DR. P K SINGH Patna pkspostline@yahoo.com
Co-Chairperson 19500 DR. SHAHUL AMEEN Changanacherry shahulameen@yahoo.com
Convener 14120 DR. NARESH NEBHINANI Lodhpur drnaresh_pgi@yahoo.com
         
   WEBSITE - Sub Committee   PLACE Email
Chairperson 11185 DR. KOUSHIK SINHA DEB New Delhi koushik.sinha.deb@gmail.com
Co-Chairperson 12036 DR. LAKHAN KATARIA Vadodara lakhankatavia@gmail.com
Convener 19320 DR. SAYANDIP GHOSH Kolkata g.sayandip@gmail.com
Member LOM/R24/18 DR. RAGUL GANESH Tirunelveli ragulganesh.r@gmail.com
         
   RESEARCH, EDUCATION & TRAINING FOUNDATION - Sub Committee   PLACE Email
Chairperson 01038 DR. AJIT AVASTHI Chandigarh drajitavasthi@yahoo.co.in
Co-Chairperson 18097 DR. Y C JANARDHAN REDDY Bangalore ycjreddy@gmail.com
Convener 11179 DR. KAUSTAV CHAKRAVARTY Kalyani kaustav.psy@gmail.com
         
   SOCIAL SECURITY - Sub Committee   PLACE Email
Chairperson 01077 DR. ANAND K. HANDIGOL  Dharwad hkanand60@gmail.com
Co-Chairperson 18138 DR. R K LENIN SINGH Imphal leninrk@yahoo.com
Convener 02153 DR. BIMAL  TAMAKUWALA  Surat bimaltamakuwala@gmail.com
         
   IPS HEAD QUARTERS - Sub Committee   PLACE Email
Chairperson 22087 DR. VIKAS JAIN New Delhi drvikasjain@hotmail.com
Co-Chairperson 19227 DR. SANJEEV PRASAD New Delhi sanjeevprasad_psy@hotmail.com
Convener 19472 DR. SHRUTI SRIVASTAVA New Delhi srivastava_shruti@hotmail.com
         
   SAARC AFFAIRS - Sub Committee   PLACE Email
Chairperson 13019 DR. R K MAHENDRU Kanpur mahendru.rk@gmail.com
Co-Chairperson 01103 DR. TAPAS KUMAR AICH  Gorakhpur tapas_dr@yahoo.co.in
Convener 19468 DR. SANJAY GARG    Kolkata sgarg243@yahoo.co.in
         
   PHYSICAL TREATMENT - Sub Committee   PLACE Email
Chairperson 08051 DR. HITENDRA GANDHI Ahmedabad drhitenagandhi@gmail.com
Co-Chairperson Applied DR. NAND KUMAR New Delhi nandkm2001@gmail.com
Convener 21022 DR. URVAKHSH MEHTA Bangalore urvakhsh@gmail.com
         
   PSYCHOTHERAPY  - Sub Committee   PLACE Email
Chairperson 18164 DR. R.K. CHADDA New Delhi drrakeshchadda@hotmail.com
Co-Chairperson 16008 DR. P N SHUKLA Raipur manopchar@rediffmail.com
Convener LOM/S287 DR. DARSHAN SHAH Ahmedabad darshang_1@yahoo.com
         
   PUBLIC EDUCATION &AWARENESS - Sub Committee   PLACE Email
Chairperson 13026 DR. Y. A. MATCHESWALLA Mumbai dryamatcheswalla@hotmail.com
Co-Chairperson 20008 DR. PROMOD THAKRE Akola thakrepromod@rediffmail.com
Convener 22154 DR. VISHAL AKULA Nizamabad drvishalakula@gmail.com
         
   MEDIA & MENTAL HEALTH - Sub Committee   PLACE Email
Chairperson 01032 DR. MOHAN AGASHE Pune mohanagashe@hotmail.com
Co-Chairperson 14067 DR. VIJAY A. NAGECHA Rajkot nagecha@gmail.com
Convener 18228 DR. RUMA BHATTACHARYYA Bhopal drruma25@gmail.com
         
  NGOS / PATIENTS’ CARERS’ GROUPS - Sub Committee   PLACE Email
Chairperson 07004 DR. MANILAL GADA Mumbai drmanilalgada@yahoo.com
Co-Chairperson 18092 DR. RAJESH DHUME Panaji rdhume@gmail.com
Convener 01326 DR. ABHIRUCHI CHATTERJEE Kolkata abhiruchichatterjee@gmail.com
         
   SCHOOL EDUCATION / COUNSELING – Sub committee   PLACE Email
Chairperson 08017 DR. HENAL SHAH Mumbai drhenal@gmail.com
Co-Chairperson 04012 DR. JAYANTA DAS Guwahati drjd22@gmail.com
Convener 19408 DR. SAGAR LAVANIA Agra sagarlavania@rediffmail.com
         
   YOUNG PSYCHIATRISTS – Sub committee   PLACE Email
Chairperson 13183 DR. MANASWI GAUTAM  Jaipur dr.m.gautam@gmail.com
Co-Chairperson LOM/S20/12 DR. VIMAL SOMAIYA Rajkot somaiyavimal1@gmail.com
Convener LOM/S38/16 DR. SHIVAJI MARELLA Pune shivas.taandav@gmail.com
         
  LEGAL – Sub committee   PLACE Email
Chairperson 18111 DR. RAVEESH B.N. Mysore raveesh6@yahoo.com
Co-Chairperson 19584 DR. SURESH BADA MATH Bangore sureshbm@gmail.com
Convener 22137 DR. VENUGOPAL DUDDU Hyderabad duddu.venu@gmail.com
         
  CLINICAL PRACTICE GUIDELINES – Sub committee   PLACE Email
Chairperson 07013 DR. SHIV GAUTAM         Jaipur dr_shivgautam@yahoo.com
Co-Chairperson 19437 DR. SANDEEP GROVER      Chandigarh drsandeepg2002@yahoo.com
Convener 19574 DR. SIDDHARTH SARKAR  Ansari Nagar sidsarkar22A@gmail.com
         
SPECIALTY SECTIONS        
   MILITARY PSYCHIATRY - Specialty Section   PLACE Email
Chairperson 11143 SURG CAPT (DR) KAUSHIK CHATTERJEE Pune kaushikchatterjee14@gmail.com
Co-Chairperson 20045 DR. T. MADHUSUDAN Lucknow tmadhusudan2001@gmail.com
Convener 22091 DR. VINAY SINGH CHAUHAN Pune vinaychauhan2@gmail.com
         
  BIOLOGICAL PSYCHIATRY - Specialty Section     PLACE Email
Chairperson 16007 DR. G. PRASAD RAO Hyderabad prasad40@gmail.com
Co-Chairperson 07075 DR. SOUMITRA GHOSH Dibrugarh drsghosh640@yahoo.co.in
Convener 22063 DR. VENU GOPAL JHANWAR Varanasi vgj.dihr@gmail.com
         
  PREVENTIVE PSYCHIATRY - Specialty Section   PLACE Email
Chairperson 07053 DR. UC GARG Agra uttamcgarg@gmail.com
Co-Chairperson 12024 DR. L. RAVISHANKAR Chennai ravisrshome@rediffmail.com
Convener 19522 DR. SANTOSH KUMAR Patna dr.santoo@gmail.com
         
  CYBERPSYCHOLOGY AND MENTAL HEALTH - Specialty Section   PLACE Email
Chairperson 02048 DR. SUDHIR BHAVE Nagpur shbhave@gmail.com
Co-Chairperson 19413 DR. JAY SHASTRI Mumbai jai31@hotmail.com
Convener 19295 DR. DEBASISH SANYAL Kolkata dsanyal99@gmail.com
         
   CHILD PSYCHIATRY - Specialty Section   PLACE Email
Chairperson 14051 DR. SHANTHI NAMBI  Chennai shanthi.nambi@gmail.com
Co-Chairperson 22084 DR. VIVEK AGARWAL Lucknow drvivekagarwal06@gmail.com
Convener 02160 DR. BHASKAR MUKHERJEE  Howrah dr.bhaskar.mukherjee78@gmail.com
         
   COMMUNITY PSYCHIATRY - Specialty Section   PLACE Email
Chairperson 14014 DR. JITENDRA NANAWALA Surat jnanawala@yahoo.com
Co-Chairperson 03048 DR. MADESHIA CHANDRABHUSHAN Gorakhpur drcbmadeshia82@rediffmail.com
Convener 02154 DR. BHAVESH LAKDAWALA Ahmedabad dr_bmlakdawala@yahoo.co.in
         
   GERIATRIC PSYCHIATRY - Specialty Section   PLACE Email
Chairperson 20007 DR. RAJENDRA THAKRAR Jamnagar drrajoothakrar@gmail.com
Co-Chairperson 19292 DR. SHRIKANT SRIVASTAVA Lucknow shrikant@doctors.org.uk
Convener LOM/J05/11 DR. A Q JILANI Lucknow imjilani@gmail.com
         
   FORENSIC PSYCHIATRY& LAW - Specialty Section   PLACE Email
Chairperson 14050 DR. IVAN S NETTO Pune drisnetto@gmail.com
Co-Chairperson 18184 DR. RAJESH KUMAR Ghaziabad kartavyarajesh2003@rediffmail.com
Convener 10114 DR. JYOTI SHETTY Pune shettyjyoti19@gmail.com
         
   REHABILITATION PSYCHIATRY - Specialty Section   PLACE Email
Chairperson 03032 DR. B S CHAVAN Chandigarh drchavanbs@yahoo.com
Co-Chairperson 16192 DR. PANKAJ KUMAR Ghaziabad drpankajkumar13@yahoo.co.in
Convener 22141 DR. VIMANTALA GEORGE REDDY Secunderabad georeddypsy@gmail.com
         
   PRIVATE PSYCHIATRY - Specialty Section   PLACE Email
Chairperson 14034 DR. NN RAJU Visakhapatnam drnnraju@yahoo.com
Co-Chairperson 04143 DR. DEBJANI BANDYOPADHAYAYA Burdwan debjanib_231@rediffmail.com
Convener 13227 DR. MONALI DESHPANDE  Aurangabad mmindseye@gmail.com
         
   ADDICTIVE DISORDERS - Specialty Section   PLACE Email
Chairperson 01231 DR. ATUL AMBEKAR      New Delhi atul.ambekar@gmail.com
Co-Chairperson 19532 DR. SHAILESH UMATE Thane shaileshumate@gmail.com
Convener LOM/M02/01 DR. ASHWIN MOHAN Chandigarh ashwinpsych@gmail.com
         
   SEXUAL DISORDERS - Specialty Section   PLACE Email
Chairperson 01269 DR. ADARSH TRIPATHI Lucknow dradarshtripathi@gmail.com
Co-Chairperson 19494 DR. SURJEET SAHOO Bhubaneswar surjeetsahoo@gmail.com
Convener LOM/S09/10 DR. SUPRIYA AGARWAL Meerut talktosup@gmail.com
         
   SEXUALITY EDUCATION - Specialty Section   PLACE Email
Chairperson 19016 DR. TSS RAO Mysore tssrao19@gmail.com
Co-Chairperson 20024 DR. SUPARNA TELANG Pune suparnashri@yahoo.com
Convener 11107 DR. SUMESH KHANNA Moga sumeshkhanna6@gmail.com
         
   WOMEN & MENTAL HEALTH - Specialty Section   PLACE Email
Chairperson 03065 DR. RAJNI CHATTERJEE Bhopal rajnichatterji@gmail.com
Co-Chairperson 19366 DR. SARMISHTHA CHAKRABARTI Kolkata drschak2002@gmail.com
Convener 18135 DR. RUKSHEDA NAZLI SYEDA Mumbai ruksheda@gmail.com
         
   GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY - Specialty Section   PLACE Email
Chairperson 11137 DR. KAILASH RAMDHAN JHALANI Ahmednagar jhalanihospital@rediffmail.com
Co-Chairperson 16167 DR. PRAMOD GUPTA     Rajnandgaon pramodgupta0088@gmail.com
Convener 19533 DR. SHARMILA SARKAR Kolkata dr_ghoshs@yahoo.co.in
         
   SUICIDE PREVENTION - Specialty Section   PLACE Email
Chairperson 16027 DR. SUBHANGI PARKER  Mumbai psubhangi@gmail.com
Co-Chairperson 12002 DR. LAKSHMI VIJAYAKUMAR   Chennai lakshmi@vijayakumars.com
Convener 19441 DR. SUJIT SARKHEL      Kolkata sujitsarkhel@gmail.com
         
  TRIBAL PSYCHIATRY - Specialty Section   PLACE Email
Chairperson 18045 DR. TARAPADA RAY Bhubaneswar drtarapada@gmail.com
Co-Chairperson 19422 DR. SANJAY MUNDA  Ranchi drsanjaymunda@gmail.com
Convener 19600 DR. SANJAYA K ACHARYA  Rourkela sanjayigh@gmail.com
         
  LIASON WITH OTHER specialty associations- Specialty Section   PLACE Email
Chairperson 10045 DR. A JAGADISH Bangalore abhayajagdish@gmail.com
Co-Chairperson 13159 DR. MONA SHRIVASTAVA Varanasi dr.monasrivastav@gmail.com
Convener 19590 DR. SUBIR BHATTACHARJEE Kolkata subir.jeet@gmail.com
         
  YOUTH MENTAL HEALTH specialty section    PLACE Email
Chairperson 10056 DR. TUSHAR JAGAWAT Jaipur tusharjagawat@yahoo.com
Co-Chairperson 04168 DR. DHANANJAY CHAUDHARI  Lucknow georgiandc@gmail.com
Convener 01264 DR. DHANANJAY ASHTURKAR Pune dr.ashturkar@gmail.com
         
  COLLEGE MENTAL HEALTH specialty section    PLACE Email
Chairperson 11184 DR. KERSI CHAVDA Mumbai kersichavda@yahoo.co.in
Co-Chairperson 01207 DR. AMRIT PATTOJOSHI Bhubaneswar dramritp@gmail.com
Convener 01239 DR. AVINASH DE SOUSA  Mumbai avinashdes888@gmail.com
         
  Social Media specialty section    PLACE Email
Chairperson 19592 DR. SAMRAT KAR Cuttach samrat912@gmail.com
Co-Chairperson 16261 DR. PARTH VAISHNAV Ahmedabad drparthvaishnav@gmail.com
Convener LOM/H01/09 DR. HIMANSHU SAREEN Jalandhar City himanshu.sareen@gmail.com
         
TASK FORCES        
   MENTAL HEALTH CARE ACT– Task Force   PLACE Email
Chairperson 23004 DR. VG WATVE Pune sujata09@gmail.com
Co-Chairperson 01177 DR. AJAY CHAUHAN Ahmedabad drajaypc@yahoo.com
Convener 07102 DR. GORAV GUPTA New Delhi goravgupta@hotmail.com
         
   MENTAL HEALTH POLICY – Task Force   PLACE Email
Chairperson 19119 DR. RAM SOLANKI Jaipur solanki_ramk@yahoo.co.in
Co-Chairperson 18027 DR. R. SATHIANATHEN Chennai sathianathen6@yahoo.com
Convener 14123 DR. NATU PATEL Himatnagar drnhpatelupkar@gmail.com
         
   DISASTER MANAGEMENT – Task Force   PLACE Email
Chairperson 13101 DR. DILIP MONDAL Kolkata dr.mondal2010@gmail.com
Co-Chairperson 13230 DR. MANU ARORA Jammu drmanu2004@rediffmail.com
Convener 04119 DR. DEEPANJALI MEDHI Guwahati deepanjali.medhi@yahoo.com
         
  LGBT – Task Force   PLACE Email
Chairperson 19194 DR. HARISH SHETTY Mumbai harish139@yahoo.com
Co-Chairperson 01042 DR. RAJIV ANAND Mumbai drrajivanand@gmail.com
Convener LOM/A09/13 DR. ANWESHAK DAS Guwahati drdasanweshak@yahoo.co.in
         
  CREATIVITY AND MENTAL HEALTH – Task Force   PLACE Email
Chairperson 02046 DR. DEBASIS BHATTACHARYA Kolkata drdebasis@yahoo.com
Co-Chairperson 19086 DR. AJAI R SINGH Mumbai mensanamonographs@yahoo.co.uk
Convener 11151 DR. K S PAVITRA Shimoga pavitra_ks@rediffmail.com
         
   YOGA AND MEDITATION – Task Force   PLACE Email
Chairperson 14092 DR. NIKHIL GORDHANBHAI PATEL  Mount Abu drnikhilabu@yahoo.com
Co-Chairperson 19506 DR. SHIVARAMA VARAMBALLY Bangalore ssv.nimhans@gmail.com
Convenor 18239 DR. RAJASHREE RAY BANDOPADHYAY Kolkata drrajashree.ray@gmail.com
         
  SPIRITUALITY AND MENTAL HEALTH – Task Force   PLACE Email
Chairperson 19062 DR. AVDESH SHARMA New Delhi avdeshsharma@rahat.org
Co-Chairperson 16130 DR. PHILIP JOHN           Kochi peejaycl@gmail.com
Convener 11138 DR. KANTIBHAI PATEL Patan kbmddpm@gmail.com
         
   BOUNDARY GUIDELINES – Task Force   PLACE Email
Chairperson 19418 DR. SUNITA SIMON KURPAD      Bangalore sunit_simon@hotmail.com
Co-Chairperson 19035 DR. ALOK SARIN New Delhi aloksarin@gmail.com
Convener 19478 DR. P. SRILAKSHMI        Secunderabad drpingali@gmail.com
         
   PWD ACT & CERTIFICATION  GUIDELINES – Task Force   PLACE Email
Chairperson 20055 DR. THOMAS JOHN Tripunithura drthomasjohn@gmail.com
Co-Chairperson 01194 DR. ALKA  SUBRAMANYAM Mumbai dr_alkas@yahoo.com
Convener 18105 DR. KRISHNAN RAMAKRISHNAN Tiruchirapalli athma07@gmail.com
         
   CONFERENCE GUIDELINE – Task Force   PLACE Email
Chairperson 19010 DR. G SWAMINATH   Bangalore drswamyg@gmail.com
Co-Chairperson 13172 DR. G V S MURTY  Visakhapatnam gvsmurty22@gmail.com
Convener 08029 DR. HEMANT NAIDU Lucknow nadoc@outlook.com
         
  COMBAT DEPRESSION  – Task Force   PLACE Email
Chairperson 14041 DR. NILESH SHAH Mumbai drnilshah@hotmail.com
Co-Chairperson 14101 DR. NISHANT GOYAL Ranchi psynishant@gmail.com
Convener 16146 DR. PARESH KRUSHNAKANT SHAH  Rajkot pareshshah11@yahoo.co.in
         
   WALKING MENTALLY DISTURBED – Task Force   PLACE Email
Chairperson 02170 DR. BHARAT MANIRAM VATWANI Mumbai shraddha_karjat@yahoo.co.in
Co-Chairperson 02125 DR. BAKUL BUCH Junagadh bakulbuch@gmail.com
Convener 19570 DR. SAI KRISHNA TIKKA Raipur cricsai@gmail.com
         
   PERINATAL PSYCHIATRY – Task Force   PLACE Email
Chairperson 16097 DR. PRABHA CHANDRA  Bangalore prabhasch@gmail.com
Co-Chairperson 19370 DR. SONIA PARIAL        Raipur soniaparial@gmail.com
Convener 01305 DR. ASHLESHA BAGADIA Bangalore ashlesha.bagadia@gmail.com
         
  PATIENTS RIGHTS  – Task Force   PLACE Email
Chairperson 19065 DR. INDIRA SHARMA Varanasi indira_06@rediffmail.com
Co-Chairperson 18038 DR. RAJESH RASTOGI New Delhi rajesh_rastogi@yahoo.com
Convener 22056 DR. VARGHESE PUNNOOSE Kottayam varghese.p.punnoose@gmail.com
         
  SLD – Task Force   PLACE Email
Chairperson 04043 DR. SMITA N DESHPANDE New Delhi smitadeshp@gmail.com
Co-Chairperson 11091 DR. JAHNAVI KEDARE Mumbai jskedare@gmail.com
Convener 04135 DR. DINESH KUMAR KATARIA New Delhi drdineshkataria@yahoo.com
         
  TASK FORCE ON Implementation of MHCA   PLACE Email
Chairperson 04040 DR. NIMESH DESAI New Delhi ngd1955@rediffmail.com
Co-Chairperson 18086 DR. RAJESH NAGPAL  New Delhi drrajeshnagpal23@gmail.com
Convener 15005 DR. OM PRAKASH New Delhi drjhirwalop@yahoo.co.in
Member 18152 DR. RAJESH SAGAR New Delhi rsagar29@gmail.com
Member 13044 DR.  SUNIL MITTAL  New Delhi sunil.manu@gmail.com
         
  TASK FORCE ON MIND BODY MEDICINE   PLACE Email
Chairperson 19497 DR. SANJAY PHADKE Pune sanjay_phadke@hotmail.com
Co-Chairperson 19506 DR. SHIVARAMA VARAMBALLY Bangalore ssv.nimhans@gmail.com
Convener 11153 DR. NISCHOL RAVAL Pune drkalpanaraval@gmail.com
         
  TASK FORCE ON Positive Psychiatry   PLACE Email
Chairperson 19187 DR. SANJAY GUPTA Varanasi merikhushaali@gmail.com
Co-Chairperson 20079 DR. VD MEEL Sikar meeldrvd@yahoo.com
Convener 01104 DR. GAUTAM AMIN Vadodara gautamsamin@yahoo.com
         
  TASK FORCE ON IPS' Training Initiative   PLACE Email
Chairperson 18041 DR. DEEPAK RATHOD Kalyan drdeepaksrathod@yahoo.co.in
Co-Chairperson 02102 DR. NIRMAL BERA Siliguri drbera@yahoo.co.in
Convener 16173 DR. PARAG SHAH Surat drparagsshah@hotmail.com
         
  TECHNOLOGY & PSYCHIATRY   PLACE Email
Chairperson 16171 DR. PARMOD KUMAR Chandigarh drparmod@yahoo.com
Co-Chairperson 22149 DR. VIKAS THANVI Jaipur drthanvi@gmail.com
Convener LOM/D10/13 DR. DARPAN KAUR  Mumbai kaur.darpan@gmail.com
         
  PROFESSIONAL PROTECTION SCHEME   PLACE Email
Chairperson 10002 DR. J M PARMAR Valsad dr_jaisukh@yahoo.co.in
Co-Chairperson 08021 DR. MT HARISH Kozhikode drharishmt@gmail.com
Convener 13123 DR. RAMESH MANKAD Deesa drmankad@rediffmail.com
         
   ELECTION COMMISSION   PLACE Email
Chairperson 16041 DR. PRABIR PAUL Kolkata paulprabir5in@gmail.com
Returning Officer 10041 DR. JAI RAKASH NARAYAN Agra jpny62@yahoo.co.in
 Election Officer 07054 DR. KAUSHIK GUPTE Surat guptekaushik@gmail.com
         
  INTERNAL AUDIT COMMISSION   PLACE Email
Chairperson 10032 DR. JOSEPH VARGHESE P Kochi pjosephvarghese@gmail.com
Co-Chairperson 01050 DR. ASIM KUMAR MALLICK Kolkata drakm.ips@gmail.com
Convener 13133 DR. K.K. MISHRA Sevagram drkkmishra2003@yahoo.co.uk
         
   TRIBUNAL   PLACE Email
Chairperson   Anil V. Shah    
Member   Dr. A.K. Agarwal    
Member   Dr. (Col) G. Golecha    
Member   Dr. G.C. Kar    
Member   Dr. K.A Kumar