Awards- Sub committee

Chairperson 07020 DR. MALAY GHOSAL Uttarpara malayghosal@yahoo.co.in
Co-Chairperson 13094 DR  ANUKANT MITTAL Mumbai akmital@gmail.com
Convener 20011 DR. T.P. SUDHAKAR Tirupati sudhakartp@gmail.com

CME- Sub committee

Chairperson 01048 DR. ASHIT SHETH Mumbai asheth1945@gmail.com
Co-Chairperson 11009 DR. RAVINDRA MUKUND KAMATH Mumbai ravindrakamath@hotmail.com
Convener 01196 DR. V.K. ARVIND Madurai aravindvaithiyam@yahoo.co.in

ETHICS - Sub Committee

Chairperson 19003 DR. SARVESH CHANDRA Bareilly chandrasarvesh@yahoo.com
Co-Chairperson 11075 DR. KURUVILLA THOMAS Kochi drkuruvillathomas@gmail.com
Convener 01185 DR. ABIR MUKHERJEE Kolkata abirm2001@yahoo.co.in

JOURNAL - Sub Committee

Chairperson 19281 DR. O.P. SINGH Kolkata opsingh.nm@gmail.com
Co-Chairperson 18152 DR. RAJESH SAGAR New Delhi rsagar29@gmail.com
Convener 19496 DR. SAMIR KR PRAHARAJ Manipal  samirpsyche@yahoo.co.in

INTERNATIONAL AFFAIRS - Sub Committee

Chairperson 18076 DR. (BRIG) MSVK RAJU Pune msvkraju@gmail.com
Co-Chairperson 18003 DR. RAM GHULAM Indore ram_ghulam@yahoo.co.in
Convener 18216 DR. RANJAN BHATTACHARYYA Kolkata drrbcal@gmail.com

Constitution - Sub Committee

Chairperson 07022 DR. RR GHOSH ROY Kolkata roy.ranadipghosh@gmail.com
Co-Chairperson 14001 DR. C.L. NARAYAN Gaya drclnarayan@gmail.com
Convener 19452 DR. SEBIND KUMAR Palarivattom sebind@gmail.com

 

MENTAL HOSPITALS - Sub Committee

Chairperson 03031 DR. SUDHIR KUMAR Agra inhh.agra@gmail.com
Co-Chairperson 24001 DR.  P V XAVIER Aluva drpvxavier@gmail.com
Convener 16134 DR. PRASANN  KHATAWKAR Solapur kband9373936800@gmail.com

MEMBERSHIP - Sub Committee

Chairperson 03033 DR. PM CHOUGULE Kolhapur parischougule@gmail.com
Co-Chairperson 11104 DR. PORANDLA KISHAN Karimnagar prashanthihospital@yahoo.co.in
Convener 16161 DR. PROSENJIT GHOSH Silchar p_ghosh72@yahoo.com

PARLIAMENTARY AFFAIRS - Sub Committee

Chairperson 02060 DR. N K BOHRA New Delhi bohraneelam@gmail.com
Co-Chairperson 19214 DR. SANDEEP VOHRA New Delhi sandeepvohra@hotmail.com
Convener LOM/D75 DR. DEEPAK RAHEJA New Delhi docraheja@gmail.com

PG PSYCHIATRIC EDUCATION - Sub Committee

Chairperson 02150 DR. B N GANGADHAR Bangalore kalyanybg@yahoo.com
Co-Chairperson 16068 DR. PRATAP SHARAN Chandigarh pratapsharan@gmail.com
Convener 16163 DR. PRAKASH MEHTA Ahmedabad prakashmehta63@gmail.com

UG PSYCHIATRIC EDUCATION - Sub Committee

Chairperson 22026 DR. M V ASHOK Bangalore mysoreashok@gmail.com
Co-Chairperson 14095 DR. ANIL NISCHAL Lucknow an.kgmu@gmail.com 
Convener 13216 DR. MALAY DAVE  Mumbai malaydave123@rediffmail.com

FINANCE - Sub Committee

Chairperson 16047 DR. PONNUDURAI R. Chennai ponnudurai.dr@gmail.com
Co-Chairperson 21009 DR. UK SINHA  Dehrionsone dr.uksinha@gmail.com
Convener 01172 DR. ARUN  JENTILAL KHATRI Jamnagar dr_arunk@rediffmail.com

PUBLICATION - Sub Committee

Chairperson 16009 DR. P K SINGH Patna pkspostline@yahoo.com
Co-Chairperson 19500 DR. SHAHUL AMEEN Changanacherry shahulameen@yahoo.com
Convener 14120 DR. NARESH NEBHINANI Lodhpur drnaresh_pgi@yahoo.com

WEBSITE - Sub Committee

Chairperson 11185 DR. KOUSHIK SINHA DEB New Delhi koushik.sinha.deb@gmail.com
Co-Chairperson 12036 DR. LAKHAN KATARIA Vadodara lakhankatavia@gmail.com
Convener 19320 DR. SAYANDIP GHOSH Kolkata g.sayandip@gmail.com
Member LOM/R24/18 DR. RAGUL GANESH Tirunelveli ragulganesh.r@gmail.com

RESEARCH, EDUCATION & TRAINING FOUNDATION- Sub Committee

Chairperson 01038 DR. AJIT AVASTHI Chandigarh drajitavasthi@yahoo.co.in
Co-Chairperson 18097 DR. Y C JANARDHAN REDDY Bangalore ycjreddy@gmail.com
Convener 11179 DR. KAUSTAV CHAKRAVARTY Kalyani kaustav.psy@gmail.com

IPS HEAD QUARTERS - Sub Committee

Chairperson 22087 DR. VIKAS JAIN New Delhi drvikasjain@hotmail.com
Co-Chairperson 19227 DR. SANJEEV PRASAD New Delhi sanjeevprasad_psy@hotmail.com
Convener 19472 DR. SHRUTI SRIVASTAVAD New Delhi srivastava_shruti@hotmail.com

SAARC AFFAIRS - Sub Committee

Chairperson 13019 DR. R K MAHENDRU Kanpur mahendru.rk@gmail.com
Co-Chairperson 01103 DR. TAPAS KUMAR AICH  Gorakhpur tapas_dr@yahoo.co.in
Convener 19468 DR. SANJAY GARG    Kolkata sgarg243@yahoo.co.in

PHYSICAL TREATMENT - Sub Committee

Chairperson 08051 DR. HITENDRA GANDHI Ahmedabad drhitenagandhi@gmail.com
Co-Chairperson Applied DR. NAND KUMAR New Delhi nandkm2001@gmail.com
Convener 21022 DR. URVAKHSH MEHTA Bangalore urvakhsh@gmail.com

PSYCHOTHERAPY - Sub Committee

Chairperson 18164 DR. R.K. CHADDA New Delhi drrakeshchadda@hotmail.com
Co-Chairperson 16008 DR. P N SHUKLA Raipur manopchar@rediffmail.com
Convener LOM/S287 DR. DARSHAN SHAH Ahmedabad darshang_1@yahoo.com

PUBLIC EDUCATION &AWARENESS - Sub Committee

Chairperson 13026 DR. Y. A. MATCHESWALLA Mumbai dryamatcheswalla@hotmail.com
Co-Chairperson 20008 DR. PROMOD THAKRE Akola thakrepromod@rediffmail.com
Convener 22154 DR. VISHAL AKULA Nizamabad drvishalakula@gmail.com

MEDIA & MENTAL HEALTH - Sub Committee

Chairperson 01032 DR. MOHAN AGASHE Pune mohanagashe@hotmail.com
Co-Chairperson 14067 DR. VIJAY A. NAGECHA Rajkot nagecha@gmail.com
Convener 18228 DR. RUMA BHATTACHARYYA Bhopal drruma25@gmail.com

NGOS / PATIENTS’ CARERS’ GROUPS - Sub Committee

Chairperson 07004 DR. MANILAL GADA Mumbai drmanilalgada@yahoo.com
Co-Chairperson 18092 DR. RAJESH DHUME Panaji rdhume@gmail.com
Convener 01326 DR. ABHIRUCHI CHATTERJEE Kolkata abhiruchichatterjee@gmail.com

SCHOOL EDUCATION / COUNSELING - Sub Committee

Chairperson 08017 DR. HENAL SHAH Mumbai drhenal@gmail.com
Co-Chairperson 04012 DR. JAYANTA DAS Guwahati drjd22@gmail.com
Convener 19408 DR. SAGAR LAVANIA Agra sagarlavania@rediffmail.com

YOUNG PSYCHIATRISTS - Sub Committee

Chairperson 13183 DR. MANASWI GAUTAM  Jaipur dr.m.gautam@gmail.com
Co-Chairperson LOM/S20/12 DR. VIMAL SOMAIYA Rajkot somaiyavimal1@gmail.com
Convener LOM/S38/16 DR. SHIVAJI MARELLA Pune shivas.taandav@gmail.com

LEGAL - Sub Committee

Chairperson 18111 DR. RAVEESH B.N. Mysore raveesh6@yahoo.com
Co-Chairperson 19584 DR. SURESH BADA MATH Bangore sureshbm@gmail.com
Convener 22137 DR. VENUGOPAL DUDDU Hyderabad duddu.venu@gmail.com

CLINICAL PRACTICE GUIDELINES - Sub Committee

Chairperson 07013 DR. SHIV GAUTAM         Jaipur dr_shivgautam@yahoo.com
Co-Chairperson 19437 DR. SANDEEP GROVER      Chandigarh drsandeepg2002@yahoo.com
Convener 19574 DR. SIDDHARTH SARKAR  Ansari Nagar sidsarkar22A@gmail.com